Norite daugiau sužinoti apie mūsų paslaugas? Susisiekime!

Terminai ir sąlygos

1. Sąlygos ir sutikimas

Jungdamiesi prie šio tinklalapio (toliau tekste – „Svetainė“) ir naudodamiesi juo, sutinkate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių tarp įmonės „Deos Solutions LTD“ (Doctor Idea) (toliau - "Doctor Idea") ir jūsų nustatytų naudojimosi sąlygų, visų galiojančių įstatymų ir reglamentų, ir sutinkate, kad tik savo atsakomybe laikysitės visų galiojančių vietos ir tarptautinių įstatymų.  Jei jūs nesutinkate su kuria nors šių sąlygų dalimi, jums draudžiama naudotis šia svetaine arba prisijungti prie jos, ir turite nedelsdami nutraukti naudojimą. Šiame tinklalapyje pateiktą turinį saugo galiojantis autorių teisių ir prekės ženklų įstatymas. „Doctor Idea“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles "Terminai ir sąlygos", atsižvelgdami į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Intelektinės nuosavybės teisės / naudojimo licencija

Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su svetainėje pateikiamu turiniu ir duomenimis (informacija) priklauso "Doctor Idea". Teisės saugomos autorių teisių įstatymo, dizaino įstatymo ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų, įskaitant be apribojimų.

Išskyrus privalomai taikomų įstatymų suteikiamų teisių atvejais, Jums yra draudžiama kopijuoti, dalinti, keisti, parsisiųsti, rodyti, viešai perduoti ar kitaip kurti išvestinius bet kurios informacijos (visos arba jos dalies) produktus, nepriklausomai nuo būdo, be išankstinio rašytinio intelektinės nuosavybės savininko "Doctor Idea" sutikimo.

Jums suteikiamas leidimas parsisiųsti ir naudoti šioje svetainėje pateiktą turinį tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, jei nekeisite pačios medžiagos ir saugosite visas autorių teises ar kitus nuosavybės teisės nurodymus, esančius svetainės turinyje.


Jums yra draudžiama keisti ar kopijuoti informaciją, naudoti ją komerciniais tikslais ar viešumoje (komerciniais ar nekomerciniais), bandyti įsilaužti ar pakeisti kurią nors programos dalį, esančią „Doctor Idea“, pašalinti iš turinio  autoriaus teisių ar kitus pranešimus.

Šis leidimas automatiškai bus anuliuotas, jei jūs pažeisite kurį nors iš šių apribojimų, ir bet kada gali būti anuliuotas „Doctor Idea" sprendimu. Anuliavus leidimą, privalote sunaikinti bet kokią jūsų turimą parsisiųstą medžiagą, tiek elektroninio, tiek spausdintinio formato informaciją. „Doctor Idea“ pasilieka teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties anuliuoti jūsų paskyrą.

3. Apmokėjimas ir sutarties nutraukimas

Po kiekvieno atlikto mokėjimo, jūsų planas galios lygiai mėnesį į priekį. Jei po praėjusio laikotarpio jūs nebenorėsite naudotis „Doctor Idea“ paslaugomis, tą jūs galėsite lengvai atlikti tiesiog ignoruodami gautą išankstinę sąskaitą ir neatliekant tolimesnių mokėjimų.

Jūs sutinkate sumokėti visus mokesčius, kurių sumos nurodomos registracijos metu, prieš bet kokių „Doctor Idea“ įsipareigojimų vykdymą pagal šią sutartį. Taip pat  sutinkate, kad užsiregistravę svetainėje paslaugoms, suteikiate „Doctor Idea“ leidimą apmokestinti jūsų pasirinktu mokėjimo būdu (pvz., Paysera), kad būtų sumokėtas mėnesinis mokestis, mokamas nuo jūsų registracijos datos. Mokesčiai bus mokami tokiomis sumomis ir tokiu laiku, kaip „Doctor Idea“ nurodys jums pateikiamoje informacijoje, pagal prisijungimo ir registracijos proceso metu suteiktą leidimą. Jūsų paskyra ir prieiga prie paslaugų, teikiamų svetainėje, gali būti laikinai sustabdyta arba užšaldyta, jei nebus sumokėti mokėtini mokesčiai. Jūs pateikiate ir garantuojate „Doctor Idea“, kad jūsų apmokėjimams reikalingi duomenys yra tikslūs ir kad galite naudotis pasirinkta mokėjimo priemone. Jūs nedelsdami atnaujinsite savo paskyros informaciją, jei bus kokių nors galimų pakeitimų (pavyzdžiui, pasikeis sąskaitos siuntimo adresas arba baigsis kredito kortelės galiojimo laikas).

„Doctor Idea“ pasilieka teisę keisti mokesčius, kurie įsigalios prieš ateinantį mėnesį. Jei nenorite naudotis mūsų paslaugomis nuo kito mėnesio, tiesiog neatliekate mokėjimo ir ignoruojate gautą išanktinę sąskaitą. 

Mes automatiškai pateiksime jums išanktines sąskaitas už savo paslaugas nuo jūsų registracijos datos, kai pateiksite savo prenumeratos užsakymą, ir vėliau už kiekvieną atnaujinimo laikotarpį, kol naudositės mūsų paslaugomis. Jūsų prenumeratos atnaujinimo laikotarpis atitiks dabartinės prenumeratos atnaujinimo laikotarpį. Pavyzdžiui, jei jūs prenumeruojate planą kas mėnesį, kiekvieno atnaujinimo laikotarpio išankstinė sąskaita bus pateikiama už vieną (1) mėnesį. 

Mokesčiai: Visi mokėjimai ir rinkliavos pateikiami be galiojančių nacionalinių, provincijos, valstybinių ar kitų mokesčių („Mokesčiai“), jei aiškiai nėra nurodyta kitaip. Jūs turite patys sumokėti visus taikomis mokesčius, o mes papildomai pridėsime mokesčius prie savo mokėjimų ir rinkliavų, jei tai reikės padaryti. Jei jums netaikomi mokesčiai, privalote mums pateikti galiojantį atleidimo nuo mokesčių dokumentą. Mes pasiliekame teisę nustatyti, ar pateikti dokumentai yra galiojantys. Atleidimas nuo mokesčių, jei būsime tikri, kad jis galioja ir taikomas, bus taikomas tik nuo dienos, kurią gausime tokius dokumentus, ir vėlesniems laikotarpiams.

4. Pinigų grąžinimas

Mes taikome 14 dienų pinigų grąžinimo politiką, kad turėtumėte galimybę be jokios rizikos išbandyti „Doctor Idea“. Po 14 dienų jokiomis aplinkybėmis, įskaitant ir nepanaudotą plano laiką, nebus grąžinami pinigai už prenumeratos plano dalį. Kad galėtumėte pasinaudoti pinigų grąžinimo politika, turite:

Sukurti bent 1 projektą mūsų platformoje, pateikdami kuo daugiau duomenų dizaino užklausos formoje. Pateikti pastabų / nuomonę ir suteikti dizaineriui bent 2 galimybes ištaisyti jūsų siūlomą dizainą tinkamai.

Jums nebus grąžinami pinigai, jei:
PATVIRTINOTE kurį nors projektą arba užklausą, arba parsisiuntėte galutinius darbo dokumentus.

5. Garantijų ribojimas


Jūs išskirtinai sutinkate, kad naudojimasis arba nesinaudojimas paslauga yra tik jūsų pačių rizika. Visi produktai ir visos jums teikiamos paslaugos (išskyrus, jei mes aiškiai nurodome kitaip) yra teikiamos „kaip yra“ ir „kaip pasiekiamos“ jums naudoti, be garantijų arba sąlygų, įskaitant visas netiesiogines garantijas arba prekybos tinkamumo sąlygas, komercinę rinkos kokybę, tinkamumą konkrečiai naudojimo paskirčiai, patvarumą, nuosavybės teisę ir teisių pažeidimų nebuvimą. 

Jokiais atvejais „Doctor Idea", įskaitant mūsų vadovus, darbuotojus, bendrovės filialus, agentus, rangovus, praktikantus, tiekėjus, paslaugų teikėjus ar licencijų davėjus, nebus atsakingi už pažeidimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, faktinę arba atsiradusią žalą, įskaitant, bet neapsiribojant pelno, pajamų, santaupų, duomenų praradimu, keičiamų dalių išlaidomis arba bet kokiais panašiais nuostoliais, ar jie būtų pagrįsti sutartimi, griežta atsakomybe už civilinės teisės pažeidimus (įskaitant neatsargumą) arba kitokia atsakomybe, kuri atsiranda, nes naudojatės kuria nors paslauga ar produktu, įsigytu naudojantis paslauga, arba už kitokias pretenzijas, kaip nors susijusias su jūsų paslaugos ar produkto naudojimu, įskaitant, bet neapsiribojant kokiomis nors klaidomis arba praleistais turinyje duomenimis, arba kokios nors rūšies nuostoliais ar žala, patirta dėl paslaugos ar turinio (ar paslaugos), paskelbto, perduoto arba kaip nors kitaip pateikto per paslaugą naudojimu net, jei pranešta apie jų galimybę.

6. Naudotojo registracija

Jums gali reikėti užsiregistruoti svetainėje, kad galėtumėte naudotis mūsų darbo sistema ir paslaugomis. Jūs sutinkate savo slaptažodį saugoti paslaptyje ir būsite atsakingi už visus paskyros ir slaptažodžio panaudojimo atvejus.

7. Galiojantys įstatymai

Bet kokios pretenzijos, susijusios su „Doctor Idea“ platforma, bus sprendžiamos pagal Europos Sąjungos įstatymus, neatsižvelgiant į prieštaraujančius teisės aktus.

8. Peržiūros ir duomenų spausdinimo klaidos

Informacijoje, kuri pateikiama „Doctor Idea“ platformoje, gali būti techninių, tipografinių ar fotografinių klaidų. „Doctor Idea“ nesuteikia garantijos, kad bet kokia informacija jų tinklalapyje yra tiksli, išsami ar naujausia. „Doctor Idea“ gali bet kada be išankstinio pranešimo pakeisti jų tinklalapyje esančią turinį. „Doctor Idea“ visgi neįsipareigoja informacijos atnaujinti.

9. Nuorodos ir tinklai

„Doctor Idea “ neperžiūri visų išorinių svetainių, susietų su savimi, ir neatsako už kokios nors susietos svetainės turinį ar kitų svetainių privatumo politikos praktikas. Bet kurie trečiųjų šalių tinklalapiai, nuorodomis susieti iš arba į mūsų Tinklalapį, nėra "Doctor Idea" kontroliuojami ir "Doctor Idea" neatsako už tokių tinklalapių turinį: tokiu susietu tinklalapiu vartotojas naudojasi tik savo paties rizika.

10. Nuosavybės teisė ir žalos atlyginimas

Visi grafikos darbai ir failai, kuriuos mes sukuriame per jūsų apmokėtus narystės mėnesius, priklauso jums. Jūs patvirtinate, kad visa jūsų pateikiama medžiaga yra teisėta ir patvirtinta kaip galima naudoti jūsų dizainuose, medžiaga nėra kito juridinio asmens nuosavybė ar prekės ženklas. Jūs atsakote už tai, kad bet kokią pateiktą medžiagą būtų galima teisėtai naudoti jūsų dizainuose. Mes neprisiimame atsakomybės už jūsų pateikiamą medžiagą, kurios naudojimui reikalingos licencijos ar yra susijusi su kitu prekės ženklu. Jūs patvirtinate, kad visa pateikiama medžiaga nepažeidžia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių.

Jūs sutinkate garantuoti nebaudžiamumą, ginti ir saugoti nuo atsakomybės „Doctor Idea" ir mūsų filialus, partnerius, vadovus, agentus, rangovus, licencijų teikėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus už bet kokias trečiųjų šalių pateiktas pretenzijas ar reikalavimus, įskaitant pagrįstus atlygius teisininkams, arba atsirandančių dėl "Sąlygų ir terminų" sutarties arba dokumentų nuostatų, kuriais remiamasi, nesilaikymo, arba dėl jūsų kokio nors įstatymo ar trečiųjų šalių teisių pažeidimų.

11. Dalinis negaliojimas

Jei kuri nors šių sąlygų nuostata nustatoma kaip pažeidžianti įstatymus, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus įgyvendinama tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o negaliojanti dalis bus laikoma atskirta nuo šių sąlygų. Toks sprendimas neturi poveikio kitų likusių nuostatų galiojimui ir galimybei jas vykdyti priverstinai.

12. Konfidencialumas

Visas jūsų ir „Doctor Idea“ bendravimas laikomas konfidencialiu. Visą mūsų bendravimą, susijusį su prekės ženklu ir komercine veikla, laikome konfidencialiu. Mes pagal privatumo politiką bendrausime tik su asmenimis, turinčius įgaliojimus jūsų paskyroje, ir nesidalinsime jokia gauta informacija už įmonės ribų. 

13. Pavyzdinis darbas

Pagal nutylėjimą jūs sutinkate suteikti „Doctor Idea“  teisę be jokių išimčių jums atliktus darbus skelbti "Mūsų darbų" pavyzdžių aplanke, socialiniuose tinkluose arba kitose komunikacijų priemonėse. Jei nenorite, jog naudotume jūsų darbus, informuokite mus raštu info@doctoridea.lt

14. Kūrybinis ciklas

Kūrybinis ciklas matuojamas kūrybiniu rezultatu, o tai, ką mes galime įgyvendinti, priklauso nuo jūsų užsakymų sudėtingumo ir visos darbų apimties. Atliktų darbų kiekis  priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant plano tipu, užsakymų kiekiu ir jų sudėtingumu.

Kūrybinis ciklas pradedamas, kai užsakymas arba peržiūra per dizaino užklausos formą priskiriama mūsų komandai. Užklausos arba peržiūros nebus priskiriamos, jei jos yra neaiškios, neapibrėžtos arba trūksta būtinų duomenų ir informacijos. Mes iš visų jėgų stengsimės pateikti atliktą darbą pagal numatytą laiką, nors vis tik garantijos tam nesuteikiame.

15. Darbų atlikimas

Jūs galite pateikti tiek dizaino užklausų, kiek norite, o visos užklausos bus saugomos mūsų sistemoje, paskirstytos pagal pateikimo eiliškumą. Jūs visada galite pertvarkyti projektų eiliškumą prisijungę prie savo paskyros. Mūsų komanda dirbs ties vienu dizainu vienu metu, įskaitant peržiūras, jei jūsų plane nėra nurodyta kitaip. Kad mes galėtume pereiti prie kito projekto, jūsų esamas projektas turi būti visiškai užbaigtas ir patvirtintas prieš tai, kad galėtume pradėti kitą projektą.

Pagal jūsų prenumeratos planą jūs gausite pirmuosius dizaino variantus per 24 arba 48 val. Visgi ne visiems projektams taikoma ši sąlyga, kuri realiai priklauso nuo projekto sudėtingumo. Tokiu atveju jūsų dizaineris informuos jus asmeniškai.

16. Pasiūlymai ir akcijos

Pasinaudoti galite tik viena akcija vienu metu ir negalite sujungti dviejų ar daugiau akcijų kartu.

17. Autorių teisių skaitmeninių technologijų amžiuje įstatymas (DMCA)

Įstatymas (DMCA)

Jei į šią svetainę medžiagą įkelia trečiosios šalys ne pagal mūsų taisykles, mes neprivalome ir netikriname tokio turinio, kad įtrauktume jį į neteisėto ar neleistino turinio sąrašą. Visgi mes gerbiame kitų asmenų autorių teisių interesus. Pagal mūsų politiką, mes neleidžiame ir svetainėje nepaliekame mums nežinomos medžiagos, kuri pažeidžia kitos šalies autorių teises. Jei manote, kad kokia nors medžiaga svetainėje pažeidžia jūsų autoriaus teises, turite mums pateikti rašytinį pranešimą, kuriame būtų pateikti bent jau toliau nurodyti duomenys:

• pareiškimą, kad perskaitėte ir supratote šį DMCA procesą; 
• nurodyti tiesiogiai susijusį darbą arba medžiagą; 
• paaiškinti galimas korekcines priemones; 
• pateikti savo kontaktinę informaciją;
• pasirašyti fiziškai arba elektroniniu parašu. 

Mes galime pateikti tam tikrą informaciją, pateiktą trečiųjų asmenų, susijusią su šiomis paslaugomis. Ši informacija, pateikta tik orientaciniais ir pramoginiais tikslais, neturi būti interpretuojama kaip rekomendacija. Naudojimasis šiomis paslaugomis nepakeičia konsultacijų su profesionaliais specialistais. Kadangi informacija yra nuolat atnaujinama, tam tikra informacija kartais gali būti pasenusi. Jūs sutinkate, kad visa rizika, susijusi su informacijos naudojimu ir jos patikimumu tenka jums patiems. Taip pat jūs sutinkate, kad mes ir mūsų tiekėjai nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai kokiu nors būdu atsakingi už kokius nors nuostolius dėl šių paslaugų naudojimo.

18. Informacinės bazės peržiūra

Jūs sutinkate, kad peržiūrėjote ir supratote "Sąlygas ir terminus" pagal mūsų pateikiamas nuostatas, kuriose pateikiama išsami informacija, kaip veikia mūsų įrankis ir paslaugos.

Naudodamasis šiuo puslapiu sutinku su duomenų apsaugos ir privatumo taisyklėmis